Jak potwierdzić dostawę w systemie PUESC ?

Instrukcja potwierdzania dostawy PDF   /opracowanie Orlen Paliwa/

Zobacz ustawę:

U S T AWA z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów